فول آلبوم خواننده محبوب گوگوش شامل 23 آلبوم

http://www.endir.az/uploads/2wdxf7m.jpg

 Age Bemoni Age Namoni اگه بمونی اگه نمونی

سرور 1

سرور 2

 

 Akharin Khabar آخرین خبر

سرور 1

سرور 2

 

 Asheghaneha عاشقانه ها

سرور 1

سرور 2

 

 Dar Emtedade Shab در امتداد شب

سرور 1

سرور 2

 

 Do Mahi دو ماهی

سرور 1

سرور 2

 

 Do Panjereh دو پنجره

سرور 1

سرور 2

 

 Donya Vafa Nadare دنیا وفا نداره

سرور 1

سرور 2

 

 Fasle Tazeh فصل تازه

سرور 1

سرور 2

 

 Harf حرف

سرور 1

سرور 2

 Jadeh جاده

سرور 1

سرور 2

 Kavir کویر

سرور 1

سرور 2

 

 Kooh کوه

سرور 1

سرور 2

 

 Mano Gonjeshkaye Khoone منو گنجشک های خونه

سرور 1

سرور 2

 

 Mordab 1 مرداب ١

سرور 1

سرور 2

 

 

 Mosabeb مسبب

سرور 1

سرور 2

 

 Nimeye Gomshodeye Man نیمه گمشده من

سرور 1

سرور 2

 

 Pol گل

سرور 1

سرور 2

 

 q q Bang Bang کیو کیو بنگ بنگ

سرور 1

سرور 2

 

 Setareh Ay Setareh ستاره آی ستاره

سرور 1

سرور 2

 

 Shabe Sefid شب سفید

سرور 1

سرور 2

 

Yadam Bashe Yadet Bashe یادم باشه یادت باشه

سرور 1

سرور 2

 

 Zartosht زرتشت

سرور 1

سرور 2

 

 Manifest مانیفست

سرور 1

سرور 2